l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Trasa D35 před Litomyšlí je projednána

25. 9. 2019
Na městském úřadu v Litomyšli se ve středu 25. září 2019 uskutečnilo veřejné projednání územního řízení na část trasy D35 v úseku Džbánov–Litomyšl. Na jednání měli dotčení účastníci řízení poslední možnost vznést své připomínky k plánované trase dálnice. Stavební úřad v Litomyšli předpokládá vydání územního rozhodnutí do konce roku 2019. Poté bude následovat zpracování dokumentace pro stavební povolení a majetkoprávní příprava. Samotná stavba více než 7,5 km dlouhého úseku se předpokládá v roce 2022. Z připravovaných staveb na D35 mezi Ostrovem a Starým Městem zbývá projednat územní řízení již jen na části mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111