l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Byl zahájen další tendr

3. 1. 2023
Ještě před koncem roku 2022 stihlo ŘSD vypsat výběrové řízení na další úsek D35. Jde o stavbu dálnice "D35 Vysoké Mýto - Džbánov", která  je jako dálniční obchvat Vysokého Mýta navržena v šířkové kategorii D 26,0/130 a celkové délce 5950 metrů. Trasa dálnice je vedena od předchozího plánovaného úseku "D35 Ostrov - Vysoké Mýto" a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánov, kde končí na mimoúrovňové křižovatce. Začátek stavby je pak na MÚK Vysoké Mýto-západ. Předpokládaná cena stavby je 2 524 036 945 Kč (bez DPH). Začátek stavby by mohl proběhnout ke konci letošního roku.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111