l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začal tendr na výzkum

18. 6. 2024
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v připravovaném úseku stavby dálnice D35 Opatovec – Staré Město, a to v celé ploše trvalého záboru. Tento úsek je posledním na území Pardubického kraje a jeho délka činí 16,6 km. Zahrnovat bude také stavbu nejdelšího dálničního tunelu na území České republiky. Archeologické práce je třeba zrealizovat před samotným zahájením stavby, které se nyní předpokládá v roce 2026. Realizace bude probíhat v modelu PPP. Prvotně se musí provést předstihová prospekce v podobě detektorového průzkumu a detailních povrchových sběrů daného území v celé ploše trvalého záboru stavby. Součástí zakázky jsou terénní práce s prozkoumáním předmětného archeologického území, ochrana nálezového fondu, provedení potřebných analýz a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) činí 133 169 010 Kč a nabídky mohou zájemci předkládat do 22. července 2024.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111