l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala soutěž na průzkum u přivaděče k D35

1. 3. 2021
ŘSD pokročilo v přípravě stavby "I/36 Časy-Holice", která se stanepřivaděčem k budované dálnici D35. Koncem února bylo vypsáno veřejnévýběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) vtrase přeložky. Předmětem prací…

Začalo řízení na stavbu odpočívky

11. 2. 2021
Ministerstvo dopravy ČR zahájilo na žádost ŘSD společné územní astavební řízení na záměr stavby oboustranné odpočívky Holovousy. Ta mábýt součástí úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi. Řízení se týká celkem22 stavebních objektů. Mezi ně se…

Přibývají další vykoupené pozemky

21. 1. 2021
Do závěrečné fáze se blíží výkupy pozemků potřebných pro výstavbu úsekůD35 na území Královéhradeckého kraje. Dálnice mezi Hradcem Králové aÚlibicemi u Jičína je tam rozdělena na čtyři úseky v délce téměř 36kilometrů. Výkupy běží na třech…

Územní rozhodnutí zatím není pravomocné

18. 1. 2021
Se dvěma odvoláními se musí vypořádat úředníci z Ministerstva dopravyČR. Obě byla podána proti územnímu rozhodnutí na úsek dálnice D35Litomyšl – Janov, I. etapa, který je součástí plánované D35 kolemLitomyšle. Do doby rozhodnutí není ÚR…

Úsek D35 u Litomyšle má územní rozhodnutí

17. 12. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje vydal 15. prosince územní rozhodnutí oumístění stavby úseku D35 u Litomyšle. Konkrétně jde o 5,31 km dlouhoučást nazvanou "D35 Litomyšl-Janov, I. etapa". Tento úsek bude součástídálničního obchvatu města.…

Začala soutěž na stavbu střediska

7. 12. 2020
Nezbytnou součástí každého dálničního tahu je rovněž zázemí, v němž jeumístěno Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD). V případě budovanýchúseků D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem vznikne SSÚD u Městce (částměstyse Chroustovice v okrese…

Uzavírka na I/36 u Časů bude delší

4. 12. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje prodloužil platnost uzavírky, která bylastanovena kvůli stavbě mostu (SO 225) na silnici I/36 poblíž obce Časy.Původní termín byl stanoven do konce roku 2020. Nově je termínprodloužen do 30. 6. 2021. Lze ale…

Výkupy pozemků se chýlí ke konci

27. 11. 2020
Další vypořádané listy vlastnictví úspěšně přešly do majetku ŘSD, kterévykupuje pozemky pod budoucí dálnicí D35 mezi Hradcem Králové aÚlibicemi u Jičína.Dálnice je v Královéhradeckém kraji rozdělená na čtyři úseky v celkovédélce skoro 36…

Vzniká projektová dokumentace pro stavební povolení

23. 11. 2020
Po získání pravomocného územního rozhodnutí pokračuje ŘSD s přípravouposlední etapy stavby západní části obchvatu Olomouce, a to konkrétně nastavbu dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín. Pravomocné územní rozhodnutína 3,3 km dlouhý úsek je…

U Hrušová vznikne malá odpočívka

13. 11. 2020
Na trase D35 v plánovaném úseku mezi Džbánovem a Litomyšlí budou mít řidiči možnost zastavení na odpočívce. Ta vznikne u obce Hrušová a na každé straně nabídne 14 míst pro kamiony, 26 pro osobní auta, čtyři autobusy a tři pro vozidla s…

Chystají se výkupy pozemků

29. 10. 2020
Většina plánovaných úseků D35 na území Pardubického kraje má již pravomocné územní rozhodnutí a pracuje se na dokumentacích pro stavební povolení (DSP).

Územní rozhodnutí na úsek D35 před Mýtem je pravomocné

23. 10. 2020
Příprava stavby úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem může pokračovat.

Obce nesouhlasí s plánem stavby odpočívky

14. 10. 2020
Zatím odmítavě se k záměru ŘSD na stavu plánované odpočívky staví obce, jejichž katastru se má stavba dotknout.

Rozhodnutí je pravomocné

7. 10. 2020
Příprava stavby druhé etapy západní části obchvatu Olomouce může pokračovat. Územní rozhodnutí na stavbu více než tříkilometrového úseku D35 k nadjezdu u Břuchotína je již pravomocné.

Úsek k Mohelnici má svoji vizualizaci

25. 9. 2020
Zájemci si nově mohou prohlédnout budoucí podobu posledního úseku dálnice D35. Ten se bude nacházet mezi Starým Městem a Mohelnicí, odkud nyní D35 pokračuje dále k Olomouci.

Blíží se kompromis s úpravou D35

24. 9. 2020
V Litomyšli se uskutečnilo další kolo jednání mezi zástupci ŘSD a odpůrci zvolené trasy, která má vést kolem tohoto města

Dokumentace jsou dokončené

21. 9. 2020
Na čtyři úseky v celkové délce 35,9 km je rozdělena dálnice D35 na území Královéhradeckého kraje. Úseky povedou od Plotiště nad Labem do Úlibice nedaleko Jičína.

Úsek u Křelova má územní rozhodnutí

4. 9. 2020
Pokrok v přípravě nastal v případě chybějícího krátkého úseku D35 na obchvatu Olomouce.

Hrubé zemní práce skončí letos

19. 8. 2020
Stavební firmy realizující dva úseky D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem plánují ještě do konce letošního roku dokončit hrubé zemní práce. Stavba více než 27 km je v plném proudu.

Provizorní přeložka je zprovozněna

11. 8. 2020
Další úprava provozu čeká na řidiče, kteří cestují mezi Pardubicemi a Holicemi. Kvůli stavbě nového napojení na D35 (u křížení silnic I/36 a III/32253 do Dolních Ředic) byla zprovozněna druhá dočasná přeložka silnice I/36.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111