l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Trasa D35 u Kornic se posunovat nebude

4. 7. 2019

ŘSD oznámilo zástupcům města Litomyšl, že již nebude hýbat s trasou budoucí dálnici D35 dál od místní části Kornice. To požadovali tamní obyvatelé i radnice. Silničáři rovněž nehodlají změnit profil trasy tak, aby více kopíroval terén. Spor obou stran budou nejspíše řešit soudy. Projektanti vyšli vstříc požadavkům obyvatel osady Kornice v kilometrech 55 až 57, kde bylo těleso dálnice posunuto do  hlubšího zářezu. Další posun (přibližně o 50 metrů) již ŘSD odmítá. ŘSD naopak počítá se stavbou protihlukové stěny v místech, kde budou překročeny protihlukové limity. Dojde i k výsadbě zeleně u průchodů pro zvěř. Část kolem Kornice je součástí úseku Litomyšl-Janov, ale v rámci územního řízení se řeší zvlášť.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111